حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

موافقت هیات مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری با پرداخت هزینه تکمیل پروژه ساختمان آزمایشگاهها و کارگاهها

در نشست آبان ماه ۹۶ هیات مدیره بنیاد گزارشی از وضعیت مالی بنیاد و کمک های خیرین ، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه طی سال جاری توسط مدیر عامل محترم جناب آقای هادی زاده ارائه گردید.

در ادامه با پیشنهاد ریاست محترم هیات مدیره جناب آقای دکتر بهشتی و موافقت اعضا مقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه ها به پیمانکار این پروژه پرداخت گردد.

همچنین مصوب گردید به منظور حمایت از دانشجویان نیازمند و پرداخت کمک هزینه درمان دو تن از دانشجویان بیمار مبلغ شصت میلیون ریال به این امر اختصاص یابد.

bigtheme