حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اخرین نشست هیئت مدیره بنیاد در سال ۱۳۹۴

اهدا هدایای هیئت مدیره5اهدا هدایای هیئت مدیره6اهدا هدایای هیئت مدیره 1اهدا هدایای هیئت مدیره3اهدا هدایای هیئت مدیره4

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme