حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

frame2

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme