حضرت فاطمه زهرا(س) : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

تاریخچه

در راستای سیاستهای کلی و رویکرد وزارت علوم جهت بهره گیری از ظرفیت های بالقوه خیرین و واقفین برای توسعه کمی و کیفی آموزش عالی از اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی مسئولین دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان عزم جدی جهت جلب مشارکت های مردمی بخصوص خیرنیک اندیش و معتمدین استان خراسان فراهم آمد ، تا بتوا ن از ظرفیت های مشارکت های مردمی در توسعه و پوشش حوزه های مختلف دانشگاه از جمله پژوهش و فناوری ، خوابگاه و تسهیلات دانشجویی بهره مند شد و تحرک پویایی هر چه بیشتری به بدنه دانشگاه تزریق نمود . کمبودها و تنگناهای مالی ، مسئولان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین ، از سالها پیش بر آن داشته که به طریقی ، نسبت به جلب کمک های مردمی ، به منظور تقویت بنیه مادی و معنوی دانشگاه اقدام نمایند . بدین منظور در اوایل سال ۸۵ همزمان با راه اندازی دانشگاه کمیته ای تحت عنوان کمیته تجهیز دانشگاه تشکیل شد و بسیاری از خیرین در تجهیز دانشگاه حضوری پررنگ داشتند . اما گسترش فعالیت های دانشگاه ، طی سالهای اخیر ایجاب می کرد زمینه هایی برای این قبیل فعالیت ها ، بخصوص اقدامات خیرخواهانه نیکوکاران ، فراهم گردد . در راستای این هدف ، هیات رئیسه دانشگاه در سال ۱۳۹۲ موضوع را در جلسات مختلف ، مورد بررسی قرار داده و پس از کارشناسی های ممتد و طولانی ، با حضور افراد خیر دانشگاهی و غیردانشگاهی نسبت به تاسیس «بنیاد دانشگاهی قوچان» اقدام نمود .

bigtheme